Datum uitspraak: 30-05-2018
Nummer uitspraak: 107952 - 18.07
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
in 2013 heeft het bevoegd gezag besloten tot samenwerking met een ander bevoegd gezag. Daarbij zijn verschillende afspraken gemaakt. In 2017 geeft het bevoegd gezag een integratie-opdracht en draagt de directeur van de school op de MR mee te nemen in een aantal in gang gezette ontwikkelingen. De MR meent dat sprake is van een adviesplichtig besluit.

Uitspraak van de Commissie
Er is sprake van wijziging van het beleid in de duurzame samenwerking en het besluit hiertoe kan niet in stand blijven.   

Toelichting
In 2013 was afgesproken dat het bevoegd gezag in de samenwerking zijn zelfstandigheid behoudt. In de integratie-opdracht is nu aangegeven dat uitgangspunt is dat het bevoegd gezag volwaardig zal meedoen binnen de samenwerkende besturen. Dit gekoppeld aan de verwachting dat de financiële  bijdrage aan de samenwerking substantieel hoger zal uitvallen, betekent wijziging in het beleid. De zorgen die de MR heeft over de gevolgen van de verdergaande samenwerking zijn reëel. Het bevoegd gezag had hierover overleg moeten plegen, maar heeft dat nagelaten. 

Beroep bij Ondernemingskamer
Tegen deze uitspraak is beroep ingesteld bij de Ondernemingskamer. De Ondernemingskamer heeft het beroep tegen deze uitspraak op 10 januari 2019 verworpen. Lees meer...

Trefwoorden: