Datum uitspraak: 08-07-2008
Nummer uitspraak: 103744
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Het bevoegd gezag heeft in afwijking van het advies van de MR het Suikerfeest en het Offerfeest als vrije dagen opgenomen in het vakantierooster van de deelnemers. De Commissie onderzoekt of voldoende is gemotiveerd waarom van het advies is afgeweken. Als belangrijkste motief om van het advies van de MR af te wijken, heeft het bevoegd gezag genoemd de wens om actief uit te dragen dat de school een multiculturele gemeenschap is waarin de deelnemers werkelijk met elkaar willen samenleven. Dit signaal heeft het bevoegd gezag ook aan de autochtone deelnemers willen geven. Naar het oordeel van de Commissie past hierbij dat niet (Turks) islamitische deelnemers vrij hebben op twee dagen, die voor een deel van hun klasgenoten van grote religieuze betekenis zijn, net zoals dat voor een ander deel van de schoolpopulatie voor de christelijke feestdagen geldt. Deze signaalfunctie vormt een redelijke grond om van het advies van de MR af te wijken. Nu het om slechts twee dagen gaat, niet gebleken is dat de voortgang van het onderwijsproces hierdoor in belangrijke mate wordt verstoord en het slechts een geringe afwijking van de vakantieroosters van andere onderwijsinstellingen betreft, acht de Commissie de signaalfunctie als motivering om aan het negatieve advies van de MR voorbij te gaan voldoende draagkrachtig.

Trefwoorden: