Datum uitspraak: 22-05-2003
Nummer uitspraak: 102299 en 102300
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De MR van een ROC heeft adviesrecht ten aanzien van ontslag en benoeming voorzitter a.i. Het bevoegd gezag heeft de voorzitter a.i. ontslagen zonder de MR vooraf om advies te vragen. Vervolgens adviseert de MR onder verwijzing naar zijn adviesrecht, om tot herbenoeming van betrokkene over te gaan. Het bevoegd gezag volgt het advies niet op. De Commissie oordeelt dat de MR ten onrechte niet om advies is gevraagd ten aanzien van het ontslagbesluit. Niettemin oordeelt de Commissie dat de MR onder de gegeven omstandigheden terzake van het niet-herbenoemen, een adviesgeschil kan aanmelden. Het besluit om betrokkene niet te herbenoemen, kan de toets van art. 22 lid 3 WMO doorstaan en kan in stand blijven. De MR heeft ongevraagd negatief geadviseerd ten aanzien van voorgenomen besluit om een voorzitter van een ander onderdeel van het ROC te benoemen als voorzitter a.i. Het besluit kan de toets van art. 22 lid 3 WMO niet doorstaan omdat het bevoegd gezag het advies zonder meer naast zich neergelegd heeft. Benoemingsbesluit kan in stand blijven: MR heeft bij de rechter niet om naleving WMO verzocht en er is zeer ongewenst effect indien Commissie thans bepaalt dat besluit niet in stand kan blijven. Bij definitieve invulling voorzittersfunctie, dienen rechten van MR volledig gerespecteerd te worden.

Trefwoorden: