Datum uitspraak: 11-06-2015
Nummer uitspraak: 106592
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Commissie: Bezwarencommissie CAO-VO

Situatie
Het bevoegd gezag past na invoering van de cao vo een lokale seniorenregeling niet meer toe. De personeelsgeleding van de MR vindt dat daardoor het taakbeleid van de school wordt gewijzigd en legt een geschil voor aan de Commissie.

Uitspraak Commissie
De seniorenregeling maakt deel uit van het taakbeleid. Afschaffing van die regeling betekent een wijziging van het systeem van taakbeleid, waarvoor instemming van 2/3 deel van het onderwijzend personeel vereist is.

Toelichting
Tot 2013 had de school een eigen rechtspositieregeling, daarna werd de cao vo toegepast. Het bevoegd gezag stelt dat de cao vo een seniorenregeling bevat en dat daardoor de eigen seniorenregeling van de school is vervallen. De Commissie is van oordeel dat de cao-regeling en de eigen regeling van de school goed naast elkaar kunnen bestaan. Daardoor is de eigen regeling bij invoering van de cao vo op de school niet vervallen. De regeling is opgenomen in het taakbeleid en behoort daar ook toe. Voor wijziging of afschaffing van de eigen seniorenregeling is op grond van de cao vo instemming van 2/3 meerderheid van het onderwijzend personeel nodig.