Datum uitspraak: 19-12-2016
Nummer uitspraak: 107370
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een ouderpaar klaagt erover dat de school hun dochter geen adequate begeleiding heeft geboden, dat de school heeft besloten hun dochter te laten doubleren en dat de bestuurder hun ingediende klacht niet serieus heeft behandeld. 

Advies van de Commissie
De klacht is deels gegrond en deels ongegrond. 

Toelichting
Partijen hebben met elkaar afspraken gemaakt over een mogelijke bevordering van de leerling. De leerling en haar ouders hebben de gemaakte afspraken anders geïnterpreteerd dan de school dat heeft gedaan. Dat is niet onbegrijpelijk: de formulering van de afspraken laat te veel ruimte voor misinterpretatie.