Datum uitspraak: 22-12-2015
Nummer uitspraak: 107032
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een 12-jarige leerling met het syndroom van Down is wegens handelingsverlegenheid verwijderd. Zijn ouders menen dat de beschikbare extra ondersteuning onvoldoende is benut en dat de school daarom te snel geconcludeerd heeft handelingsverlegen te zijn. 

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
De jarenlange begeleiding van de leerling is ook in uren intensief geweest. Zowel de leerkrachten, remedial teacher, de ambulant begeleider van het samenwerkingsverband als de extern deskundige waren hierbij nauw betrokken. Daarmee heeft de school haar interne en externe mogelijkheden aan ondersteuning voldoende benut. Met behulp van de aanwezige kennis is de ondersteuningsbehoefte van de leerling adequaat in beeld gebracht. Desondanks is een situatie ontstaan waarbij het functioneren van de leerling dagelijks voor problemen zorgt, zijn veiligheid in het gedrang is, hij in de klassikale omgeving niet meer is te handhaven en de individuele begeleiding geen oplossing meer bereikt. De school heeft in voldoende mate aangetoond dat zij niet in de ondersteuningsbehoefte van de leerling kan voorzien.