Datum uitspraak: 13-10-2016
Nummer uitspraak: 107435
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een moeder klaagt erover dat de voormalige school van haar zoon niet adequaat heeft opgetreden tegen pestgedrag. Haar zoon is sinds anderhalf jaar geen leerling meer van de school.

Beslissing van de voorzitter
De klacht is kennelijk niet-ontvankelijk vanwege de overschrijding van de verjaringstermijn van een jaar.

Toelichting
De Commissie hanteert een verjaringstermijn van een jaar. Dat betekent dat de moeder de klacht had moeten indienen binnen een jaar nadat de leerling de school had verlaten. 
Als reden voor de termijnoverschrijding voert de moeder aan dat pas nu duidelijk is geworden welke schade het pesten haar zoon heeft berokkend. Maar uit het dossier blijkt dat de moeder wist dat haar zoon gepest werd en dat de school daar naar eigen zeggen geen antwoord meer op had. Daarom heeft zij haar zoon van school gehaald. De moeder had dan ook op een eerder moment, binnen de geldende verjaringstermijn, een klacht kunnen indienen. Dat de gevolgen van het pesten pas veel later duidelijk zijn geworden, doet daaraan niet af.