Datum uitspraak: 10-06-2015
Nummer uitspraak: 106601
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
De kinderen van klaagster zijn naar een nieuwe school gegaan omdat zij vond dat de school het pesten van haar kinderen niet is tegengegaan en erg slordig omging met de privacy van haar kinderen. Daarnaast stelt zij dat zij geduwd is door de groepsleerkracht. Daarover heeft zij geklaagd maar zij voelde zich niet serieus genomen. 

Advies Commissie
De klacht over het pesten en over de bejegening zijn ongegrond.
De klacht over de klachtbehandeling en over de schending privacy zijn gegrond.

Toelichting
Partijen hebben verschillende visies over het pesten. Hierdoor is onvoldoende aannemelijk dat er sprake was van pesten.
Als het even kan, moet een leerkracht een ouder niet aanraken. Maar niet iedere aanraking is klachtwaardig. Dat hangt van de omstandigheden af. In dit geval is niet vast komen te staan dat de leerkracht klaagster heeft geduwd.
Als een ouder vaak klaagt over schoolse zaken, kan de directeur niet volstaan met een ad hoc mondelinge afhandeling van de klachten. 
De school moet er op toezien dat de schoolfotograaf zorgvuldig omgaat met de privacy van leerlingen. Dat is niet gebeurd: iedere leerling kon op de afgesloten website van de school-fotograaf niet alleen zijn/haar eigen schoolfoto zien maar de foto's van alle leerlingen zien. Daarmee is de privacy van de leerlingen geschonden.