Datum uitspraak: 24-11-2015
Nummer uitspraak: 106906
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een vader, die geen ouderlijk gezag heeft over zijn dochter, klaagt dat hij door de school van zijn dochter onvoldoende is geïnformeerd.  Hij ontving de schoolrapporten via de gezaghebbende ouder en had twee keer per jaar een gesprek met de school. Hij is niet geïnformeerd over de leerproblemen van zijn dochter. 
De leerkracht heeft in het verslag van het oudergesprek met de moeder geschreven dat de dochter zich niet veilig voelt bij haar vader. De vader vindt dat deze opmerking niet thuishoort in het gespreksverslag en dat uit het verslag duidelijk moet blijken dat de opmerking van de moeder komt en geen conclusie is van de school.

Advies van de Commissie
De  klacht over inadequate informatievoorziening is ongegrond voor zover de school geweigerd zou hebben informatie te verschaffen en is gegrond voor zover klager in het ongewisse is gebleven van de leerproblemen van zijn dochter. De klacht over de onjuiste verslaglegging is gegrond.

Toelichting
Een ouder die geen ouderlijk gezag heeft, moet op zijn verzoek door de school geïnformeerd worden over belangrijke feiten en omstandigheden die over zijn/haar kind gaan. Gebleken is dat de school op een paar concrete vragen van de vader antwoord heeft gegeven. In die zin is er geen sprake geweest van een slechte informatievoorziening door de school. De school heeft de vader echter in gesprekken of op een andere manier niet geïnformeerd over de leerproblemen van zijn dochter. Op dat punt is de school wel tekort geschoten in de informatievoorziening.
De verslaglegging van het oudergesprek met de moeder is niet correct geweest. De school heeft het verslag ten onrechte niet aangepast, nadat de vader had gewezen op de onzorgvuldigheid in het verslag.