Datum uitspraak: 02-02-2017
Nummer uitspraak: 107484
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Ouders zoeken veelvuldig contact met de school via telefoon, e-mail en gesprekken met medewerkers. Het gaat om een groot aantal contacten waarbij ouders zich soms dwingend, en beschuldigend uitlaten over de leerkrachten. Afspraken die de school met de ouders maakt over het indammen van de communicatie hebben niet het gewenste resultaat. Na een brief, een schorsing van de leerling en een stevig gesprek met de ouders, verandert het gedrag van ouders onvoldoende. De school besluit daarna de leerling te verwijderen. 

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond. De Commissie adviseert het schoolbestuur om met ouders in gesprek te gaan over wat gezien de omstandigheden de meest passende onderwijsplek is voor de leerling. 

Toelichting
De wens van de school om het gedrag van de ouders te stoppen en het contact met hen te reguleren is gerechtvaardigd. De school heeft onvoldoende gedaan om met de ouders tot een werkbare situatie te komen. De school had alternatieve maatregelen, bijvoorbeeld een derde laten fungeren als aanspreekpunt, of een school- en pleinverbod voor ouders, kunnen inzetten voordat tot verwijdering van de leerling werd besloten. Ook heeft de school onvoldoende invulling gegeven aan zijn plicht een andere school te vinden.