Datum uitspraak: 28-06-2017
Nummer uitspraak: 107622
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Toen klaagster haar kind van school kwam halen, hoorde ze dat haar kind was geslagen door een klasgenoot. Klaagster sprak de moeder van de klasgenoot aan. Door de wijze waarop deze moeder reageerde, heeft klaagster de moeder uitgescholden. Er is vervolgens nog meer commotie op het schoolplein ontstaan omdat de vader van het kind van klaagster, naar de auto van de betreffende moeder is gelopen. De vader heeft op de auto geslagen en hij heeft aan een autoportier getrokken. De moeder heeft zich hierdoor bedreigd gevoeld. Vanwege het gedrag van klaagster en de vader heeft de school aan klaagster een spreekverbod en aan de vader een schoolpleinverbod opgelegd. 

Advies van de Commissie
De klacht is gegrond.

Toelichting
Als een directeur ouders in verband met het waarborgen van een veilige schoolomgeving een  maatregel oplegt, zal duidelijk moeten zijn waarom de maatregel wordt opgelegd. Ook moet de maatregel passend zijn qua zwaarte en duur. Dat was in deze zaak niet het geval. Het was onduidelijk wat het spreekverbod inhield. Verder waren de maatregelen niet in tijd begrensd.  

Trefwoorden: