Datum uitspraak: 23-11-2018
Nummer uitspraak: 108484
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De Voorzitter heeft een aantal klachtonderdelen niet-ontvankelijk verklaard, omdat deze te laat waren ingediend en/of ook al eerder door de Commissie waren behandeld. Een klachtonderdeel is kennelijk ongegrond verklaard. Tegen deze beslissing hebben klagers bezwaar gemaakt bij de Voorzitter van de Commissie. Zij klagen ook dat het bevoegd gezag te laat aan de Commissie heeft meegedeeld of het het oordeel van de Commissie deelt. 

Uitspraak Voorzitter
Het bezwaar is ongegrond. 

Toelichting
Soms neemt de Commissie een klacht in behandeling die na de termijn van 1 jaar is ingediend. Bijvoorbeeld omdat de klager niet  bekend was met de gebeurtenis die aanleiding geeft tot een klacht. In dat geval moet de klager zijn klacht indienen binnen een redelijke termijn nadat hij bekend is geworden met de klachtwaardige gebeurtenis. Dat is niet gebeurd. Ook kan een klager niet twee keer over hetzelfde klagen. 
Als de LKC een advies uitbrengt moet het schoolbestuur binnen 4 weken reageren op het advies. In dit geval heeft het bestuur na 4 weken en 1 dag gereageerd. Dat is niet klachtwaardig, omdat de belangen van klagers niet zijn geschaad.