Datum uitspraak: 23-12-2016
Nummer uitspraak: 107449
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een werknemer heeft laten weten het niet mee eens te zijn met een voorgenomen onvoldoende beoordeling. Daarop heeft de werkgever het voornemen ingetrokken en besloten de werknemer opnieuw te beoordelen. Volgens de werkgever heeft de werknemer zich schuldig gemaakt aan ernstig plichtsverzuim, onder meer door niet mee te werken aan het lesbezoek. De werkgever legde de disciplinaire maatregel op van inhouding van 25% van het salaris gedurende een maand.
Daartegen heeft de werknemer bezwaar aangetekend. 

Advies van de Commissie
Het bezwaar is gegrond; herroeping van het besluit in zoverre dat de disciplinaire maatregel voorwaardelijk wordt opgelegd; vergoeding proceskosten werknemer.

Toelichting
Het staat vast dat de werknemer niet heeft meegewerkt aan het lesbezoek. Dat is ernstig plichtsverzuim. Dat het niet is gekomen tot een lesbezoek kan de werknemer worden verweten. Omdat de andere gronden van het besluit geen grondslag bieden voor een disciplinaire maatregel, had de maatregel voorwaardelijk opgelegd moeten worden.