Datum uitspraak: 15-11-2016
Nummer uitspraak: 107308
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Ouders dienen een klacht in over een onveilige schoolomgeving. De klacht is een jaar en negen dagen na de laatste gebeurtenis waarop zij betrekking heeft ingediend. De Commissie acht de overschrijding van de termijn voor indiening van de klacht verschoonbaar. Verweerders hebben geen verweerschrift ingediend en zijn niet ter zitting verschenen omdat het schoolbestuur zich met hen op het standpunt stelt dat de Commissie de klacht vanwege verjaring niet in behandeling moest nemen. Zij hebben ook niet willen antwoorden op schriftelijke vragen die de Commissie hen na de zitting gesteld heeft.

Advies van de Commissie
De klacht is gegrond.

Toelichting
Er zijn omstandigheden waardoor klagers hun klacht redelijkerwijs niet eerder konden indienen; daarom is de overschrijding van de verjaringstermijn verschoonbaar. De Commissie betreurt het dat verweerders ervoor hebben gekozen geen verweerschrift in te dienen en niet ter zitting te verschijnen.
Hoe verweerders zijn omgegaan met de zaken die klagers naar voren hebben gebracht (die gaan over pesten, onveilige schoolomgeving en de communicatie hierover), is door het ontbreken van enig verweer onduidelijk. Er zijn de Commissie geen feiten of omstandigheden gebleken die aanleiding gegeven te twijfelen aan de aannemelijkheid van de klacht. Nu de klacht ook niet is weersproken oordeelt de Commissie de klacht gegrond.
 

Trefwoorden: