Datum uitspraak: 17-07-2008
Type: Uitspraken Ondernemingskamer
Door: 
Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam
Samenvatting 

De Ondernemingskamer (OK) bij het Gerechtshof Amsterdam heeft op 17 juli 2008 uitspraak gedaan omtrent een vordering van de MR tot naleving van de WMS. De OK oordeelt dat het hebben van een kostenregeling in het statuut noodzakelijk is om tot het oordeel te komen dat het bevoegd gezag verplicht is de gemaakte kosten van rechtsbijstand te vergoeden. 

Bij arrest van 17 juli 2012 is de OK van deze jurisprudentie teruggekomen: hoewel er geen medezeggenschapsstatuut met een kostenregeling voorhanden was, wees de Ondernemingskamer de vordering van de deelraad tot vergoeding van de kosten van rechtsbijstand toe.

Downloaden

Arrest Ondernemingskamer 17 juli 2008
Arrest Ondernemingskamer 17 juli 2012