Datum uitspraak: 17-07-2012
Type: Uitspraken Ondernemingskamer
Door: 
Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam
Samenvatting 

De Ondernemingskamer (OK) bij het Gerechtshof Amsterdam heeft op 17 juli 2012 arrest gewezen in een vordering van een deelraad tot naleving van de Wms. Hoewel er geen medezeggenschapsstatuut met een kostenregeling voorhanden was, heeft de OK de vordering van de deelraad tot vergoeding van de kosten van rechtsbijstand toegewezen. De OK is op dat punt teruggekomen van haar arrest van 17 juli 2008 waarin nog geoordeeld werd dat het hebben van een kostenregeling in het statuut noodzakelijk is om tot het oordeel te komen dat het bevoegd gezag verplicht is de gemaakte kosten van rechtsbijstand te vergoeden. De vordering van de deelraad tot vernietiging van het besluit van het bevoegd gezag tot sluiting van een nevenvestiging, is door de OK afgewezen, omdat de deelraad ter zake adviesrecht heeft en een geschil over adviesplichtige besluiten tot de bevoegdheid van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) behoort.

Na het arrest van de OK, heeft de deelraad een adviesgeschil bij de LCG WMS aanhangig gemaakt. De LCG WMS heeft op 2 augustus 2012 geoordeeld dat het besluit tot sluiting van de nevenvestiging niet in stand kan blijven.

Downloaden.

Arrest Ondernemingskamer 17 juli 2012
Uitspraak LCG WMS 2 augustus 2012 (105501)