Datum uitspraak: 04-04-2017
Nummer uitspraak: 107566
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling is wegens zijn gedrag en veiligheidsincidenten verwijderd van school. Zijn moeder beroept zich op het Gehandicaptenverdrag. Op basis daarvan kan een leerling niet van school worden verwijderd, ook al veroorzaakt zijn ondersteuningsbehoefte een onevenredige belasting voor de school, zo vindt moeder. Zij legt de verwijderingsbeslissing voor aan de GPO.

Advies
Het verzoek is ongegrond. Partijen worden geadviseerd te bevorderen dat de leerling weer onderwijs gaat volgen.

Toelichting
De school heeft voldoende gedaan aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Het voorstel om de leerling ter observatie te plaatsen op een bovenschoolse voorziening heeft zijn moeder afgewezen. De leerling veroorzaakt ook veiligheidsproblemen voor de school. Het vso wil de leerling opnemen en er is een tlv. Het verwijderingsbesluit is niet onredelijk en wordt niet belemmerd door het Gehandicaptenverdrag. Op artikel 24 van dit verdrag kan verzoekster geen beroep doen omdat het programmatisch van aard is en een opdracht bevat aan de Staat om maatregelen te nemen met als doel de rechten van personen met een handicap te verzekeren.