Datum uitspraak: 28-04-2009
Nummer uitspraak: 104096
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De voorzitter van de behandelende Commissie heeft bezwaarde meegedeeld enkele onderdelen van zijn klacht niet in behandeling te nemen omdat deze onderdelen onderwerp waren van elders lopende of gelopen hebbende procedures. Derhalve waren deze klachtonderdelen kennelijk niet-ontvankelijk Tegen een beslissing van de algemeen directeur, met als inhoud een verregaande beperking voor bezwaarde van de bezoek- en contactmogelijkheden met de basisschool van zijn dochters, had bezwaarde bezwaar ingediend bij het bevoegd gezag. Tegen de beslissing van het bevoegd gezag heeft bezwaarde beroep ingesteld bij de rechtbank. Aangezien de beslissing, daaronder begrepen de wijze van totstandkoming, reeds onderwerp van heroverweging door het bevoegd gezag is geweest, heeft de voorzitter terecht beslist dat de LKC de klacht hierover niet in behandeling neemt. Ook beklaagde bezwaarde zich over de opstelling en de uitlatingen ter zitting van de algemeen directeur in een door bezwaarde bij de Commissie Gelijke Behandeling ingediende klacht. Het was aan de CGB om te beoordelen in welke mate de standpunten van de algemeen directeur van belang waren voor het oordeel van de CGB. Derhalve is de proceshouding van de algemeen directeur onderwerp van beoordeling door de CGB geweest, hetgeen voor de LKC reden is dit klachtonderdeel niet in behandeling te nemen.

Trefwoorden: