Datum uitspraak: 02-09-2004
Nummer uitspraak: 102649 / 102691
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Beroep niet-ontvankelijk omdat het een eerste tijdelijk dienstverband betreft dat van rechtswege eindigt door het verstrijken van de termijn waarvoor het is aangegaan. Commissie is niet bevoegd om te onderzoeken of aan de werknemer is toegezegd dat hem na afloop van het eerste contract een vast dienstverband wordt verleend. Werknemer kan zich hieromtrent desgewenst tot de rechtbank, sector kanton, wenden. Geen voor beroep vatbare beslissing. Dientengevolge oordeelt de Voorzitter van de Commissie het beroep en het daarmee samenhangende verzoek tot het verkrijgen van een voorlopige voorziening kennelijk niet-ontvankelijk.