Datum uitspraak: 26-11-2002
Nummer uitspraak: 102203 / 102204
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Uitspraak voorzitter in vereenvoudigde behandeling.
Mededeling dat adviseur van de werkgever heeft geadviseerd schorsing te verlengen, is geen voor beroep vatbaar besluit. Mededeling is geen besluit van werkgever en is ook geen weigering om een besluit te nemen. Werknemer heeft werkgever ook niet verzocht een voor beroep vatbaar besluit te nemen. Beroep en verzoek tot verkrijging voorlopige voorziening kennelijk niet-ontvankelijk.