Datum uitspraak: 17-03-2003
Nummer uitspraak: 102213
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer is na een conflict over zijn taakinhoud situationeel arbeidsongeschikt. Vervolgens draagt de werkgever hem op om andere werkzaamheden te gaan verrichten, waarbij wordt aangegeven dat de bedrijfsarts de werknemer arbeidsgeschikt acht. De werknemer weigert en acht zich ziek. De Commissie oordeelt dat de werkgever, in strijd met artikel 17 lid 2 van het BZA, heeft nagelaten de werknemer te wijzen op de mogelijkheid om een hernieuwd onderzoek te vragen. Ook nadat bleek dat de werknemer het niet eens was met de visie van de bedrijfsarts is die nalatigheid niet hersteld. Niet vast is komen te staan dat de werknemer daadwerkelijk arbeidsgeschikt was. Derhalve kan ook niet worden gesteld dat er sprake was van plichtsverzuim. De maatregel wordt niet gedragen door de daaraan ten grondslag gelegde reden.
Beroep gegrond.