Datum uitspraak: 07-12-2006
Nummer uitspraak: 103166
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werkneemster is conciërge en is berispt omdat zij heeft moeten verzuimen van haar werk ten gevolge van het onder invloed veroorzaken van een aanrijding, omdat het herhaald gedrag betrof en omdat zij regelmatig naar alcohol rook en nerveus en ongeconcentreerd werkte. Het voornemen tot berisping was enkel gebaseerd op de eerste twee elementen. Ter zitting werd het verwijt aldus geformuleerd dat werkneemster niet achter het stuur had moeten plaatsnemen in de wetenschap dat zij te veel had gedronken. Grondslag voor het opleggen van de berisping is zodanig gewijzigd dat van reële verweermogelijkheid geen sprake is geweest. Onder invloed van alcohol met een auto deelnemen aan het verkeer is naar het oordeel van de Commissie een geheel ander verwijt dan herhaald verzuim van het werk, samenhangend met alcoholgebruik. Reeds daarom dient het beroep gegrond te worden verklaard. De Commissie acht het beroep ook overigens gegrond en wel omdat de verweten gedraging, regelmatig verzuim dat samenhangt met alcoholgebruik, eerder de vraag doet rijzen naar de geschiktheid van A voor het vervullen van haar functie dan dat dit verzuim in casu leidt tot de conclusie dat er sprake is van plichtsverzuim.
Beroep gegrond.