Datum uitspraak: 03-05-2006
Nummer uitspraak: 103125
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werkneemster is berispt omdat zij haar onvrede over haar werksituatie per e-mail aan derden heeft kenbaar gemaakt terwijl zij verschillende keren is gewaarschuwd om dit achterwege te laten.
Naar het oordeel van de Commissie is de e-mail onmiskenbaar in cynische bewoordingen getoonzet en is deze niet in overeenstemming met de omgangsvormen die in acht genomen moeten worden.
Vaststaat dat de werkneemster een aantal keren, zowel mondeling als schriftelijk, door haar leidinggevende te kennen is gegeven dat zij het sturen van e-mailberichten, waarin onvrede over haar werksituatie doorklonk, aan derden dient te staken. Daargelaten of de onvrede van de werkneemster terecht was, mocht haar leidinggevende van haar verwachten dat zij haar onvrede over de opgedragen werkzaamheden aan hem zou overbrengen en deze niet branchebreed zou uitmeten. De werkgever heeft het hardnekkig doorgaan ondanks de waarschuwingen als plichtsverzuim kunnen aanmerken. De berisping staat in juiste verhouding tot het plichtsverzuim.
Beroep ongegrond