Datum uitspraak: 19-05-2005
Nummer uitspraak: 102751
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer is docent en zou een leerling in de houdgreep twee etages naar beneden hebben getrokken terwijl geen sprake was van een zodanig bedreigende situatie dat dit handelen gerechtvaardigd was. Vast staat dat de docent de leerling buiten het klaslokaal in de houdgreep heeft vastgepakt en hem vervolgens bij de bewaking heeft afgeleverd. Op grond van de door de overige leerlingen afgelegde verklaringen acht de Commissie het aannemelijk dat de werknemer de bewuste leerling reeds in het klaslokaal heeft aangeraakt. Nu niet van een bedreigende situatie voor de werknemer is gebleken, is er geen grond om aan te nemen dat het fysieke optreden noodzakelijk was. Daarenboven waren er voor de werknemer voldoende alternatieven. De Commissie acht het optreden ongepast en onprofessioneel en beoordeelt deze handelwijze als plichtverzuim in verband waarmee de berisping proportioneel is.
Beroep ongegrond.