Datum uitspraak: 12-02-2014
Nummer uitspraak: 106032
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Na afloop van een gesprek met de directeur van de school is de werknemer naar huis gegaan terwijl hij op dat moment stond ingeroosterd om les te geven en nadat hij door de directeur gemaand was niet weg te gaan. Daarop heeft de werkgever hem de disciplinaire maatregel van een schriftelijke berisping opgelegd wegens plichtsverzuim, bestaande uit het verzuimen van een aantal lessen zonder dat zijn leidinggevende daarvoor toestemming had gegeven. De werknemer stelt dat hij na het gesprek, dat 's ochtends vlak voor aanvang van de eerste les plaatsvond, zodanig van de kaart was dat hij geen les meer kon geven. De werkgever bestrijdt dat. Er was geen enkele noodzaak om de school te verlaten. Hoewel het voorstelbaar is dat een werknemer uit het veld geslagen is na een confronterend gesprek, mag van de werknemer in het algemeen ook worden verwacht dat hij bestand is tegen een bepaalde mate van druk en dat hij niet voor de situatie wegloopt. De opdracht om op school te blijven was in de gegeven omstandigheden redelijk. Daarom is sprake van plichtsverzuim. Onder de omstandigheden van dit geval had echter een andere reactie op het plichtsverzuim dan het opleggen van een disciplinaire maatregel meer voor de hand gelegen. Daarom heeft de werkgever niet in redelijkheid een disciplinaire maatregel kunnen opleggen. Beroep gegrond.