Datum uitspraak: 08-07-2010
Nummer uitspraak: 104493
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werkgever heeft de werknemer berispt omdat deze erotisch getinte foto's van zichzelf op een afgeschermde internetsite heeft laten plaatsen. Volgens de Commissie volgt uit het recht op de persoonlijke levenssfeer dat een werkgever een werknemer in beginsel niet ter verantwoording kan roepen over privézaken, tenzij de privéactiviteiten een dermate negatieve invloed hebben op het werk van de medewerker dat deze niet meer naar behoren kan functioneren. Dat sprake is van het laatste is niet komen vast te staan. Verder heeft de werknemer adequate actie ondernomen door de foto's direct van het internet te laten halen toen deze daarmee werd geconfronteerd door de werkgever. Daarmee heeft de werknemer gehandeld als een goed werknemer en datgene gedaan wat binnen de mogelijkheden lag om de gevolgen van haar handelwijze te beperken. Ook overigens is de Commissie niet gebleken van redenen en of omstandigheden op grond waarvan de werknemer niet langer naar behoren zou kunnen functioneren. Niet is gebleken van een zodanige situatie dat er gesproken kan worden van plichtsverzuim zodat er geen grond is voor het opleggen van een disciplinaire maatregel. Beroep gegrond.