Datum uitspraak: 15-05-2018
Nummer uitspraak: 108081
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werknemer heeft in oktober 2017 een cijfer te laat en op onjuiste wijze ingevoerd en heeft dit niet besproken met zijn leidinggevende. Ook heeft hij te laat een planning overgelegd over de afronding van zijn master. Hij heeft naar aanleiding van eerdere soortgelijke kwesties een waarschuwing gehad. Nu heeft de werkgever hem een schriftelijke berisping wegens plichtsverzuim opgelegd. 

Uitspraak van de Commissie
Het beroep is ongegrond.

Toelichting
De werknemer heeft op 9 oktober 2017 een cijfer ingevoerd voor een opdracht die al voor de zomervakantie was ingeleverd. Volgens het studentenstatuut moet een opdracht binnen 15 dagen zijn nagekeken. De werknemer heeft dit niet besproken met zijn leidinggevende en ook niet aangegeven tijdens een voortgangsgesprek op 9 oktober 2017 over het voeren van zijn administratie. Ook heeft de werknemer de planning ten aanzien van het afronden van de master te laat ingeleverd. De feiten leveren plichtsverzuim op en gezien de ernst van deze feiten en de al eerder gegeven waarschuwing is de maatregel evenredig aan het plichtsverzuim.