Datum uitspraak: 29-10-2018
Nummer uitspraak: 108351
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werkgever stelt dat de werknemer op twee dagen voortijdig en zonder toestemming van de leidinggevende de werklocatie heeft verlaten. De werkgever verwijt de werknemer daarnaast dat hij meerdere malen zijn verklaring over de afwezigheid heeft gewijzigd en eigenmachtig het rooster heeft aangepast. De werknemer geeft aan het rooster al geruime tijd anders uit te voeren en is zijn lessen op die bewuste twee dagen in overleg met de studenten op een vroeger tijdstip begonnen zodat hij eerder weg kon. 

Uitspraak van de Commissie
Het beroep is gegrond.

Toelichting
Tegen het verwijt dat de werknemer eigenmachtig het rooster heeft aangepast, heeft hij zich niet kunnen verweren. Deze grond was immers niet opgenomen in het voornemen besluit. Daarom kan deze grond de berisping niet dragen. Vaststaat dat de werknemer, uitgaande van het rooster, tweemaal voortijdig, zonder zich af te melden, de werklocatie heeft verlaten. Dit levert plichtsverzuim op. De maatregel is echter niet passend gezien de omstandigheden zoals de duur van het dienstverband, het bestaan van verschillende visies over de juistheid van het rooster en het feit dat de werknemer niet eerder door de werkgever is aangesproken op het onjuist uitvoeren van het rooster.