Datum uitspraak: 08-05-2019
Nummer uitspraak: 108617
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
Er doet zich een incident voor in de klas waarbij de werknemer, docent, bepaalde uitlatingen doet. Een van de studenten dient een klacht tegen hem in. De werkgever nodigt de werknemer uit voor een gesprek, maar de werknemer verlaat dit gesprek voortijdig. Daarna deelt hij de werkgever mee geen behoefte meer te hebben aan een vervolggesprek. De werkgever merkt het handelen van de werknemer aan als plichtsverzuim en legt hem een berisping op.

Uitspraak van de Commissie
Het beroep is gegrond. 

Toelichting
Vaststaat dat de werknemer de gewraakte opmerkingen heeft gemaakt en op een vrij directe wijze met de student heeft gecommuniceerd. Dit levert plichtsverzuim op. De werkgever heeft de maatregel mede opgelegd omdat de werknemer zich in het verleden ook schuldig zou hebben gemaakt aan soortgelijk gedrag. Maar dat is niet gebleken. De werknemer is naar aanleiding van een eerder incident op school langere tijd arbeidsongeschikt geweest en heeft zich destijds niet door zijn leidinggevenden gesteund gevoeld. Dat geeft hij nu ook aan. Hij heeft zich voorts ziekgemeld vanwege spanningsklachten. Niet uit te sluiten is dat de werknemer druk heeft ervaren om het gesprek met de werkgever aan te gaan. De Commissie acht het opleggen van een maatregel gezien de omstandigheden niet gerechtvaardigd.