Datum uitspraak: 19-06-2020
Nummer uitspraak: 109135
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werkgever verwijt de werknemer dat zij tegen een leerling zou hebben gezegd dat de leerling kon kiezen: of strafregels schrijven, of knielen voor haar. De werkgever vindt dat er sprake is van plichtsverzuim en legt de werknemer een schriftelijke berisping op.
De werknemer stelt dat de uitlating over het knielen uit de context is gehaald. Volgens haar ging het over knielen om de kauwgom onder de tafels te verwijderen.

Uitspraak van de Commissie
Het beroep is gegrond.

Toelichting
Gelet op de verklaringen van beide partijen acht de Commissie het aannemelijk dat de werknemer met haar opmerking heeft bedoeld 'knielen voor haar' en niet zozeer 'knielen om kauwgom te verwijderen'. 
Deze opmerking levert plichtsverzuim op. De Commissie vindt een berisping echter niet passend, omdat niet gebleken is dat de werknemer eerder vergelijkbaar gedrag heeft vertoond en de werkgever haar niet eerder op haar taalgebruik heeft aangesproken. Ook heeft zij haar excuses aan de leerling en zijn ouders aangeboden, die zij hebben geaccepteerd.