Datum uitspraak: 25-01-2019
Nummer uitspraak: 108483
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Naar aanleiding van een oudergesprek dienen de ouders van een leerling een klacht in tegen werknemer. Daarna spreekt de werkgever afzonderlijk met de werknemer en met de ouders over de klacht. Vervolgens vindt een gesprek tussen de werknemer en de ouders plaats. Omdat dat gesprek volgens de werkgever niet goed verloopt, verzoekt de werkgever werknemer om nogmaals in gesprek te gaan met de ouders. Werknemer weigert dat en de werkgever merkt dat aan als plichtsverzuim en legt een berisping op.

Uitspraak van de Commissie
Het beroep is gegrond. 

Toelichting
De opdracht van de werkgever aan werknemer om nogmaals in gesprek te gaan met de ouders was niet onredelijk, mede vanwege het feit dat de werknemer de leerling nog zal tegenkomen op de school. Door de weigering maakt de werknemer zich schuldig aan plichtsverzuim. Maar de maatregel is niet passend omdat de communicatie tussen de werkgever en werknemer niet optimaal is verlopen, hetgeen de werkgever kan worden aangerekend, en er geen eerdere incidenten zijn geweest terwijl de werknemer een lang dienstverband heeft.