Datum uitspraak: 03-07-2020
Nummer uitspraak: 109195
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werknemer heeft al jaren problemen met de onderwijsassistent over de uit te voeren werkzaamheden. De onderwijsassistent functioneert volgens de werknemer niet naar behoren. Dat meldt hij aan de werkgever, maar de werkgever onderneemt daarop geen actie. 
Uiteindelijk vindt een woordenwisseling plaats tussen de werknemer en zijn onderwijsassistent. Daarop legt de werkgever de werknemer (en de onderwijsassistent) een berisping op.

Uitspraak van de Commissie
Het beroep is gegrond.

Toelichting
De werknemer heeft zich door de woordenwisseling schuldig gemaakt aan plichtsverzuim. Gelet op de geschetste omstandigheden, vindt de Commissie een berisping geen passende maatregel. De werknemer heeft de werkgever meermaals gewezen op het disfunctioneren van de onderwijsassistent, maar de werkgever heeft daar onvoldoende actie op ondernomen. Het is daarom mede aan de werkgever te wijten dat de situatie uit de hand is gelopen.