Datum uitspraak: 18-12-2020
Nummer uitspraak: 109432
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werknemer is werkzaam als docent en is daarnaast examencoördinator. Op een gegeven moment constateert de werkgever dat ten aanzien van de examinering verschillende zaken niet goed zijn gegaan, en hij houdt de werknemer daarvoor verantwoordelijk. Hij legt daarom een schriftelijke berisping op aan de werknemer.

Uitspraak van de Commissie
Het beroep is gegrond.

Toelichting
Een van de punten die de werkgever aan de berisping ten grondslag heeft gelegd laat de Commissie buiten beschouwing, omdat dit onderdeel niet in het voornemen is genoemd, maar pas in het definitief besluit, waardoor de werknemer onvoldoende in de gelegenheid is gesteld zich daartegen te verweren. 
Vast staat dat de werknemer niet goed heeft gecommuniceerd richting een studente over een (niet) verleende vrijstelling voor een bepaald vak en dat examendossiers niet (volledig) op orde waren. Deze feiten leveren echter geen plichtsverzuim op, omdat het meer gaat om (vermeende) functioneringsproblematiek, waarvoor andere instrumenten (zoals een verbetertraject) ingezet kunnen worden.