Datum uitspraak: 03-11-2020
Nummer uitspraak: 109442
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werknemer heeft een tijdelijk dienstverband. Nadat de werkgever meerdere signalen ontvangt over het gedrag van de werknemer, schorst hij de werknemer en stelt hij een intern onderzoek in. Uit het onderzoek blijkt dat de werknemer in strijd heeft gehandeld met de gedragscode van de school door onder andere seksueel getinte video's aan studenten te vertonen en zijn wijze van communiceren. De werkgever merkt het handelen van de werknemer aan als plichtsverzuim en legt hem een berisping op.
Tevens wordt het dienstverband met de werknemer niet verlengd.

Uitspraak van de Commissie
Het beroep is gegrond. 

Toelichting
Vaststaat dat de werknemer bepaalde opmerkingen heeft gedaan, tijdens de lessen regelmatig over privé-situaties sprak en een tweetal als seksueel getint te kwalificeren filmpjes aan de veelal minderjarige leerlingen heeft vertoond. Dit levert plichtsverzuim op. De maatregel is net voor aanvang van de zomervakantie opgelegd terwijl de werknemer al geschorst was en hem meegedeeld was dat het dienstverband niet werd verlengd. Bovendien heeft de werkgever de werknemer niet in de gelegenheid gesteld zijn gedrag te verbeteren. De Commissie acht het opleggen van een maatregel gezien deze omstandigheden niet passend en disproportioneel.