Datum uitspraak: 06-04-2020
Nummer uitspraak: 109081
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
Na signalen van studenten over sociale onveiligheid binnen de afdeling, waar werknemer als docent werkzaam is, stelt de werkgever een onderzoek in. Na ontvangst van de adviesrapportage, legt de werkgever de werknemer de disciplinaire maatregel van berisping op omdat de werknemer een belangrijke rol heeft gespeeld in het ervaren van onveiligheid. Volgens de werknemer is de maatregel ten onrechte opgelegd. Er zijn geen formele klachten tegen hem ingediend en uit het rapport volgt vooral kritiek op het management.

Uitspraak van de Commissie
Het beroep is gegrond. 

Toelichting
In het rapport wordt in algemene bewoordingen aangegeven dat er binnen de opleiding sprake was van een onveilige situatie voor studenten. De signalen over de houding en het gedrag van de werknemer zijn onvoldoende geconcretiseerd waardoor niet duidelijk is wat de werkgever hem nu precies verwijt. Ook is het gedrag van de werknemer de afgelopen tijd niet veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. Bovendien bevat het rapport ook kritiek op het management; de personele dossiervorming is niet op orde en er is niet of nauwelijks gesproken over mogelijke klachten.
Dit vormt een te magere basis om tot plichtsverzuim te concluderen. 
Mogelijk is wel sprake van functioneringsproblematiek, maar hiervoor dient een ander traject te worden ingezet.