Datum uitspraak: 11-04-2018
Nummer uitspraak: 108047
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werkgever heeft een medewerker een schriftelijke berisping opgelegd, omdat deze zijn persoonlijke Google-account niet had afgemeld op een werkcomputer. Daardoor was het voor andere medewerkers en leerlingen op school mogelijk om een pornografische website, waarvoor de medewerker jaren ervoor een link had aangemaakt, te bezoeken.

Uitspraak van de Commissie
Het beroep is gegrond.

Toelichting
Volgens het mediaprotocol van de werkgever mag de werknemer buiten schooltijd gebruik maken van het internet voor niet-onderwijs gerelateerde zaken. Op de laatste werkdag van de werknemer, voordat hij zich ziekmeldde, bleek dat het privé-Google-account van de werknemer nog openstond. In een poging het account af te melden, heeft de applicatiebeheerder 'Andere bladwijzers' en de daaronder opgenomen 'Restmap' aangeklikt. In die map stond de link naar de desbetreffende website. Niet is komen vast te staan dat de werkgever moest doorklikken om het account van de werknemer af te melden. Er is sprake geweest van controleren. Daarvoor heeft de werkgever geen zwaarwichtige reden aangevoerd, zoals vereist in het mediaprotocol. Niet gebleken is dat de werknemer de bewuste website heeft bezocht. Het was beter geweest als de werknemer zijn privé Google-account had afgemeld. Maar de werknemer heeft niet weersproken gesteld dat hij de bewuste dag de school abrupt en verward verliet. Het niet afmelden kan niet in redelijkheid worden aangemerkt als plichtsverzuim. Daardoor is er geen grondslag om de werknemer een berisping op te leggen.