Datum uitspraak: 14-06-2018
Nummer uitspraak: 107969
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werkgever heeft de werknemer zogenoemd schriftelijk 'gewaarschuwd' omdat de werknemer nalatig is geweest in haar werk, onjuist omgaat met hiërarchische verhoudingen en een ongepaste houding heeft, onder meer naar collega's.

Uitspraak van de Commissie
Het beroep is gegrond.

Toelichting
Dat de werkgever een besluit een waarschuwing noemt, sluit niet uit dat het toch een berisping kan zijn. De werkgever heeft de voornemenprocedure van de disciplinaire maatregel gevolgd. Ook heeft de werkgever een rechtsmiddelenclausule opgenomen waarin staat dat beroep ingesteld kan worden bij de Commissie. Voorts heeft de werkgever zelf in het besluit vermeld dat de waarschuwing een berisping is in de zin van de cao. De Commissie merkt het besluit dan ook aan als een berisping. De verwijten die de werkgever maakt, geven een beeld van een vermeende functioneringsproblematiek. Een disciplinaire maatregel is niet het juiste instrument om het functioneren te verbeteren,. Er is geen sprake van plichtsverzuim. 
De werkgever heeft daarom niet in redelijkheid kunnen besluiten om een berisping op te leggen.