Datum uitspraak: 08-06-2021
Nummer uitspraak: 109684
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werkgever verwijt de werknemer verschillende (negatieve en kwetsende) uitlatingen en gedragingen ten opzichte van leerlingen en collega's. Daarom legt de werkgever een berisping op.

Uitspraak van de Commissie
Het beroep is gegrond.

Toelichting
De werkgever heeft de verschillende verwijten onvoldoende concreet gemaakt. Daardoor kan de Commissie het merendeel van de feiten (zoals het afbranden van leerlingen, harde en kwetsende benadering van leerlingen en intimiderend gedrag naar collega's) niet vaststellen. Dat de werknemer een bonussysteem hanteert staat vast, maar niet vast staat dat er bij slecht gedrag van een leerling een punt van een toets afgaat. Verder heeft de werkgever betoogd dat hij de werknemer erop gewezen heeft dat hij het bonussysteem niet meer mocht gebruiken, maar de werknemer heeft dit weersproken. De werkgever heeft zijn stelling niet onderbouwd met stukken. Dit levert dan ook geen plichtsverzuim op. 
Uit het dossier kan wel worden opgemaakt dat de werkgever bedenkingen heeft bij de manier van communiceren van de werknemer en dat dit verbetering behoeft. Dit betreft echter functioneringsproblematiek en levert in de gegeven omstandigheden geen plichtsverzuim op.