Datum uitspraak: 03-05-2019
Nummer uitspraak: 108568
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
Drie studenten doen bij de vertrouwenspersoon melding van grensoverschrijdend gedrag van de werknemer. Hij zou onder andere seksistische opmerkingen hebben gemaakt. De werkgever kwalificeert het gedrag van de werknemer als ontoelaatbaar en grensoverschrijdend en legt de werknemer een schriftelijke berisping op wegens plichtsverzuim.

Uitspraak van de Commissie
Het beroep is gegrond.

Toelichting
De werknemer geeft aan dat hij zijn opmerkingen in een andere context heeft gemaakt. De Commissie acht de verklaringen die de werknemer ten aanzien van de hem verweten gedragingen geeft aannemelijk. Bovendien heeft de werkgever nagelaten verder feitenonderzoek te doen. 
Daarom staat niet vast dat de werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag en is er geen sprake van plichtsverzuim.