Datum uitspraak: 20-12-2017
Nummer uitspraak: 107912
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werkgever legt een docente een berisping op omdat zij volgens hem tijdens haar ziekteverlof in strijd met het protocol ziekteverzuim heeft gehandeld. 

Uitspraak van de Commissie
Het beroep is gegrond.

Toelichting
De werkneemster heeft zich ziek gemeld. Gedurende de eerste periode daarna is telefonisch contact tussen de werkneemster en haar leidinggevende niet tot stand gekomen. Niet valt vast te stellen aan wie dat te wijten is. Dat de werkneemster na haar ziekmelding geen contact heeft opgenomen, is niet in strijd met het protocol ziekteverzuim en levert in dit geval geen plichtsverzuim op. 
Wel heeft de werkneemster, anders dan het protocol voorschrijft, tijdens het ziekteverlof niet doorgegeven dat zij een weekend op een ander adres verbleef. Dit levert wel plichtsverzuim op maar de berisping is geen passende reactie daarop.