Datum uitspraak: 13-02-2018
Nummer uitspraak: 107999
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werkgever heeft een medewerker een schriftelijke berisping opgelegd, omdat deze heeft geweigerd om kort met zijn leidinggevende te overleggen.

Uitspraak van de Commissie
Het beroep is gegrond.

Toelichting
De werknemer heeft geen gehoor gegeven aan een herhaald verzoek van zijn leidinggevende om kort te overleggen. Daarmee heeft hij niet gedaan wat een werknemer in gelijke omstandigheden had moeten doen, wat plichtsverzuim oplevert. De berisping is daar alleen geen passende reactie op. De werknemer heeft niet eerder overleg geweigerd. Ook is niet te verwachten dat hij in de toekomst overleg zal blijven weigeren. Verder blijkt niet dat de werknemer slecht functioneert.