Datum uitspraak: 28-01-2021
Nummer uitspraak: 109513
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werknemer is betrokken geweest bij een aantal incidenten. Nadat de werknemer een leerling heeft benaderd waar dit volgens de werkgever niet was toegestaan, besluit de werkgever de werknemer te berispen.  

Uitspraak van de Commissie
Het beroep is gegrond.

Toelichting
De werknemer heeft onvoldoende professioneel gehandeld, zich uitend in fysiek optreden naar leerlingen en kleinerend gedrag. Er zijn al langere tijd signalen/klachten over het handelen van de werknemer, dat zich uitstrekt over de scholen waar hij heeft gewerkt. In dit patroon lijkt geen sprake van een werknemer die willens en wetens verwijtbaar en nalatig handelt. In dergelijke omstandigheden ligt het meer voor de hand dat de werkgever de werknemer begeleidt in een verbetertraject.