Datum uitspraak: 18-07-2006
Nummer uitspraak: 103159
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer is docent. Zijn werkgever heeft hem een berisping opgelegd omdat hij niet aanwezig was op een bijeenkomst van docenten en hij voorts op 2 achtereenvolgende dagen niet aanwezig was terwijl hij stond ingeroosterd voor onderwijs aan deeltijdstudenten. Op de avond van de eerste dag waarop hij afwezig was voor het geven van colleges, heeft zijn leidinggevende hem opdracht gegeven de volgende dag college te geven. Daarop heeft de werknemer medegedeeld dan geen colleges te kunnen geven vanwege een afspraak elders in het land. Bedoelde afspraak had geen verband met zijn functie aan de hogeschool. De Commissie overweegt dat de aanwezigheid bij bijeenkomsten van docenten onderwerp van gesprek is geweest tussen de werknemer en zijn leidinggevende. In het licht daarvan heeft de werkgever de afwezigheid van de werknemer zonder voorafgaande kennisgeving kunnen aanmerken als plichtsverzuim. Voorts heeft de werkgever het niet verzorgen van colleges voor deeltijdstudenten ook kunnen  aanmerken als plichtsverzuim. Werknemer had onderzoek naar juistheid rooster moeten doen. Leidinggevende was bevoegd om de werknemer opdracht te geven les te geven aangezien het om een overeengekomen werkdag ging. Werknemer heeft er echter welbewust voor gekozen privé-afspraak voor te laten gaan. Herhaald plichtsverzuim. Berisping is proportioneel. Beroep ongegrond.