Datum uitspraak: 19-05-2005
Nummer uitspraak: 102804
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer wordt verweten plichtsverzuim gepleegd te hebben door in strijd met een voor hem geldende gedragslijn gehandeld zijn ongenoegen te hebben geventileerd bij collega's over de gang van zaken en door tegen een collega geschreeuwd en gescholden te hebben. De werknemer ontkent aldus gehandeld te hebben maar de Commissie hecht meer waarde aan de andersluidende verklaringen van de leidinggevenden van betrokkene. Er is sprake van plichtsverzuim. De opgelegde maatregel is proportioneel, mede in acht genomen dat de werknemer al eerder ongewenst gedrag heeft vertoond en daarop is aangesproken. Beroep ongegrond.