Datum uitspraak: 24-12-2004
Nummer uitspraak: 102637
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer is voorzitter van een deelraad als bedoeld in art. 10.25 WHW. De deelraad heeft een nieuwsbrief gepubliceerd, die door de voorzitter is getekend. Vanwege de mededelingen die in de nieuwsbrief m.b.t. de jaarlijkse RI&E zijn gedaan, heeft de werkgever de werknemer een berisping opgelegd. Er bestaat volgens de Commissie een causaal verband tussen de schriftelijke berisping en de positie van de werknemer als voorzitter van de SMR. De berisping moet beoordeeld worden in het licht van de zorgverplichting van de werkgever op grond van art.10.19 lid 8 WHW. Deelraad heeft een bevoegdheid op gebied van arbeidsomstandigheden en de publicatie houdt verband met recht op vrije meningsuiting. Deelraad mag personeel informeren. De inhoud en opstelling van de nieuwsbrief kunnen in redelijkheid niet als ontoelaatbaar beschouwd worden. Geen plichtsverzuim. Beroep gegrond.