Datum uitspraak: 04-12-2017
Nummer uitspraak: 107758
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werkneemster heeft een jaar terug een waarschuwing van de werkgever gehad omdat zij niet op tijd op het werk is verschenen. Er zijn afspraken gemaakt maar hierna komt zij enkele malen te laat op het werk, waarbij zij pas kort voor de les melding doet van haar te laat komen. De werkgever geeft een schriftelijke berisping wegens plichtsverzuim. 

Uitspraak van de Commissie
Het beroep is ongegrond.

Toelichting
Door telkens op een laat tijdstip af te zeggen heeft de werkneemster de werkgever niet in de gelegenheid gesteld passende opvang van de deelnemers te regelen. Hierdoor konden de lessen niet ongestoord doorgaan. Gezien de ernst hiervan en de al eerder gegeven waarschuwing is de maatregel evenredig aan het plichtsverzuim.