Datum uitspraak: 24-05-2018
Nummer uitspraak: 108119
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werknemer is op 14 juni 2017 gewaarschuwd voor het niet nakomen van afspraken. Op 14 december 2017 is hem een ultimatum gesteld. Hij diende de volgende dag stukken aan te leveren of hij zou worden berispt. De werkgever had al eerder om deze stukken gevraagd. De volgende dag zijn deze stukken niet aangeleverd. Voor deze gebeurtenissen heeft de werkgever een schriftelijke berisping wegens plichtsverzuim opgelegd. 

Uitspraak van de Commissie
Het beroep is ongegrond.

Toelichting
De werknemer heeft te laat stukken aangeleverd en niet adequaat gereageerd op de hiermee verbandhoudende berichten van zijn werkgever. Gezien de ernst van deze feiten, het feit dat hij eerder gewaarschuwd is en de werkgever hem er expliciet op heeft gewezen dat een berisping zou volgen indien hij niet tijdig de stukken aan zou leveren, acht de Commissie de berisping een passende maatregel.