Datum uitspraak: 18-05-2022
Nummer uitspraak: 2022023497
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werknemer is niet verschenen op school op een moment dat zij was ingeroosterd om lessen te geven. De werkgever had haar de dag ervoor nog gesommeerd om op school te verschijnen.
De werknemer gaf op dat moment les op een andere school, vallende onder een andere werkgever. De werkgever merkt dit aan als plichtsverzuim en geeft haar een schriftelijke berisping.

Uitspraak van de Commissie
Het beroep is ongegrond.

Toelichting
Ook al is de arbeidsovereenkomst tussen partijen inmiddels ontbonden, de werknemer heeft belang bij een oordeel van de Commissie, omdat de mogelijkheid om hoger beroep in te stellen ten tijde van de zitting nog openstond.
Het staat vast dat de werknemer op een moment dat zij ingeroosterd stond om lessen te geven, niet op school aanwezig was. De werknemer heeft niet aangetoond dat zij geoorloofd afwezig was. Zij had expliciet ingestemd met de aanwezigheid op school op 4 dagen. Dit alles levert plichtsverzuim op. Een berisping is, gelet op alle omstandigheden, passend en proportioneel.