Datum uitspraak: 26-02-2021
Nummer uitspraak: 109594
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werknemer heeft drie leerlingen in zijn klas die hij al vier jaar kent. Met hen is een gebruik ontstaan dat hij ze de hand schudt aan het begin en aan het einde van de les. Dit gebruik hebben zij tijdens de coronaperiode voortgezet. Op enig moment was de werkgever getuige van het handen schudden. Nadat bleek dat het niet ging om een incident maar om een structureel gebruik, heeft de werkgever de werknemer een berisping opgelegd.

Uitspraak van de Commissie
Het beroep is ongegrond.

Toelichting
Het is algemeen bekend dat de overheid vanaf het begin van de coronacrisis heeft opgeroepen om geen handen meer te schudden. De werknemer is daar toch mee doorgegaan. Door het willens en wetens negeren van een dringende richtlijn, heeft de werknemer zich schuldig gemaakt aan plichtsverzuim. Gelet op de ernst hiervan is de maatregel van een berisping evenredig aan het plichtsverzuim. Dat de werkgever de werknemer ook al een time-out had gegeven doet daar niets aan af, omdat die time-out niet zodanig zwaar en maar van heel korte duur was.