Datum uitspraak: 22-05-2012
Nummer uitspraak: 105245
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De echtgenoot van werkneemster heeft zijn onvrede over het niet toekennen van verlof door de werkgever geuit aan de GMR en de diverse schooldirecteuren. Doordat werkneemster niet uitdrukkelijk afstand heeft genomen van de inhoud van de e-mailberichten, kan zij verantwoordelijk worden geacht voor deze correspondentie. De toon en inhoud van de diverse e-mailberichten is zodanig dat dit voor onnodige onrust binnen het team en bij de schoolleiding heeft gezorgd. Het beroep op het recht van vrijheid van meningsuiting gaat niet op. Dit recht is niet onbeperkt en kan niet dienen ter rechtvaardiging van de onnodige en kwetsende handelwijze. Doordat werkneemster derden deelgenoot heeft gemaakt van haar onvrede heeft zij zich niet gedragen zoals van een professioneel leerkracht mag worden verwacht. De werkgever heeft dit gedrag terecht als plichtsverzuim kunnen aanmerken en de Commissie acht de opgelegde maatregel van een berisping proportioneel. Beroep ongegrond.